>>> DİKKAT ÇOK ÖNEMLİ > BÜYÜK ÖNDERİMİZ YÜCE İNSAN ATATÜRK'ÜN HUKUK DIŞI BİR ŞEKİLDE 22 YILDIR > GİZLENEN VASİYETİ AÇIKLANDIĞINDA > BAŞTA TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE TÜM DÜNYADA ÇOK ÖNEMLİ BİR SÜRECİN BAŞLANGICI YAŞANACAKTIR. ! .
 

          

                                 TÜRK - İSLAM ALEMİNDEKİ  

      TÜM

       SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ .!.

   T.C.

DEVLETİMİZİN KURUCUSU

 

1.CUMHURBAŞKANI

 BÜYÜK ÖNDERİMİZ  YÜCE  İNSAN   

 

MUSTAFA KEMAL  ATATÜRK’ÜN 

 

HUKUK DIŞI BİR ŞEKİLDE

 

22 YILDIR  > GİZLENEN VASİYETİ < RESMİ OLARAK AÇIKLANDIĞINDA !

 

Kendi El Yazılarında Belirttiği  

 

Gelecekte Yapılmasını Öngördüğü 

TÜRK-İSLAM Birliğinin 

Gerçekleştirilmesi ile Mümkün Olacaktır .!.

 

 Türk - İslam Birliği’nin oluşmasında boşa geçen her gün bir kayıptır, bir zarardır.  

  

Hiç gecikme olmaksızın Türk İslam Birliği hemen oluşturulmalıdır.

 

Bütün Türk milleti bu güzel birliği destekliyor ve onaylıyor.

 

Bütün Türk Devletleri , İslam ülkeleri bu birliği bir zaruret olarak görüyor ve oluşumu Sevinçle samimiyetle destekliyor.  

  

Amerika’nın, Rusya’nın, Çin’in, Avrupa’nın bütün dünyanın hem maddi hem manevi olarak

lehine, hayrına olan bu birlik, bütün dünyaya barış, kardeşlik, sevgi ve ferahlık getirecektir.

 Türk İslam Birliği, dünyadaki terörü, karmaşayı, huzursuzluğu, küresel krizi derhal durduracak yegane çözümdür.  

  • Bu Birliğin Temeli ;  

        Yüce İnsan Mustafa Kemal ATATÜRK TÜRK-İSLAM Birliği , bir Sevgi Birliğidir. Muhabbet Birliğidir, Gönül Birliğidir , Bu Birliğin Temeli, Sevgi, Fedakarlık, Yardımseverlik , Merhamet , Hoşgörü , Anlayış ve Uzlaşıdır  > Diyor !

  •  Tüm DÜNYAYA BARIŞ Getirecektir ! 

     Ayrıca ; insana saygı, sanatta, bilimde ve teknolojide en yüksek noktaya ulaşmak birliğin hedefidir. Birliğin kurulmasıyla sadece Türk toplumları ve Müslümanlar değil, tüm dünya aydınlığa kavuşacaktır.

 

Son dönemlerde yaşanan gelişmeler, Türk-İslam Alemi tarafından büyük bir şevk ve heyecanla beklenen Türk-İslam Birliği'nin kurulmasının çok yakın olduğunu göstermektedir

 

 Bu tarihi birliğin ilk ve en önemli adımı ise Azerbaycan ve Türkiye'nin iki devlet, tek millet olarak birleşmesi olacaktır. 

 

 Yakın gelecekte Türkiye Süper Devlet olarak, Türk-İslam Aleminin liderliğini üstlenecek ve Kafkasya'dan Tanzanya'ya, Fas'tan Fiji'ye uzanan geniş bir coğrafyada, tüm Müslümanları tek bir çatı altında birleştirecektir

 

  Birlik olmak Türk-İslam dünyasına müthiş güç kazandıracaktır. İman edenlerin ittifakını güçlü kılan aslında onların imanları ve ihlaslarıdır. Gerçek dostluk ve ittifak ancak samimi iman ile kurulur. Müminler, birbirlerini araya hiçbir çıkar ya da menfaat beklentisi katmadan, halis niyetle ve sadece Allah rızası için sever, Allah rızası için dost olur ve Allah rızası için birlik olurlar. 

   

 Temeli dünya üzerindeki en sağlam kaynağa, Allah sevgisine ve Allah korkusuna dayalı olan bu birliğin bozulması, dağılıp yıkılması Allah'ın dilemesi dışında hiçbir şekilde mümkün olmaz.

 

                                  TÜRK - İSLAM  BİRLİĞİ  

    Öncelikle Müslüman ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları çözüp İslam dünyasına sulh getirecek, öte yandan dünya genelinde çatışma ve savaşı kışkırtan her türlü hareketin karşısında yer alacak, savaşı körükleyen her türlü girişime karşı engelleyici bir güç olacaktır. 

   Türk İslam Birliğinin kurulmasıyla, Amerika, Avrupa, Çin, Rusya, İsrail kısaca tüm dünya rahatlayacaktır. Terör sorunu son bulacak, hammadde kaynaklarına ulaşım garanti altına alınacak, ekonomik ve sosyal düzen korunacak, kültürel çatışma tamamen ortadan kalkacaktır.   

 

  Amerika Askerlerini topraklarından binlerce kilometre uzağa göndermek zorunda kalmayacak , İsrail duvarlar arkasında yaşamayacak, Avrupa Birliği ülkeleri ekonomik herhangi bir engelle karşılaşmayacak, Rusya güvenlik endişesi duymayacak, Çin ham madde sıkıntısı çekmeyecektir. 

     

    Avrupa Birliği’nin terör endişesinden kurtulması onlar için çok büyük bir nimet ve lükstür. Türk-İslam Birliği, bunu sağlayacak kesin çözümdür. İslam âleminde ki bütün çilelerin, bütün kargaşanın bitmesi de Türk İslam Birliği ile mümkündür.

   Türk Devletler bu vesileyle , Avrupa ayarında hatta onu da geçen büyük bir medeniyet hamlesi yapabilirler.

    Çünkü ; Türk Devletleri potansiyel yönden çok zengin bir coğrafyadır , Türk İslam Birliği bu bölgeye büyük bir zenginlik bereket , huzur ve kalite getirecektir.

 

TÜRK – İSLAM BİRLİĞİ  Tüm DÜNYADAKİ

 

          Küresel Ekonomik Krizi Durduracak Yegane Çözümdür !

  Ekonomik büyüme , İlim, bilim ve teknolojiye yapılacak yatırımları artıracaktır.!.  Ekonominin gelişimi ile birlikte Eğitim , Öğretim  seviyesinde de doğal bir yükselme olacak, toplum çok yönlü gelişecektir.

               Türk-İslam Birliği, Müslüman Alemini de kalkındıracaktır. Oluşturulacak İslam ortak pazarı sayesinde, bir ülkede üretilen ürünler, gümrük , kota gibi sınırsal engellere takılmadan bir diğer ülkede kolaylıkla pazarlanabilecektir.

 

            Ticaret alanı genişleyecek, tüm Müslüman ülkelerin pazar payı artacak, ihracat gelişecek  bu  Müslüman ülkelerdeki sanayileşme sürecini hızlandıracak, ekonomide sağlanacak kalkınma ile teknolojide de gelişme yaşanacaktır.

 

               Türk-İslam Birliği'nin tesis edilmesiyle enerji kaynakları da güvence altına alınacaktır. Türk-İslam Birliği'yle zengin yer altı kaynaklarının bulunduğu bölgelere istikrar ve barış , hakim olacak, buralarda demokratik sistem en düzgün şekilde işleyecektir.

 

               Böylece bu kaynakların en verimli şekilde kullanılmasında ve kaynakların değerlendirilmesinde İslam ülkelerinin olduğu kadar diğer toplumların da hiç bir zarar görmeyeceği bir model oluşacaktır.

 

               Bu da, başta petrol üretimi ve fiyatları olmak üzere dünya ekonomik dengeleri açısından son derece önemli olan hususlarda, istikrarlı ve dengeli bir siyaset izlenmesini sağlayacaktır.

 

               Ekonomisi güçlü bir Türk-İslam alemi , Batı dünyası ve diğer toplumlar için de önemli bir refah kaynağı olacaktır. Bu toplumlar karşılarında güven içinde, tedirginlik duymadan iş birliği yapabilecekleri, ticari faaliyet içinde olabilecekleri bir güç bulacaklardır.

 

              Ayrıca ; Batılı kurum ve kuruluşların sürekli olarak bu bölgelerin kalkınması için aktardıkları fonlara da gerek kalmayacak, bu fonlar dünya ekonomisinin güçlenmesi için kullanılacaktır.                                                      

ASİL TÜRK MİLLETİMİZİN

EN HAYATİ GÖREVLERİNDEN BİRİDE ŞUDUR.!.

     

 Yani ; Asil TÜRK Milleti olarak Görevimiz Sadece Türkiye'yi kurtarmak değil , Bütün Türk-İslam Alemini ve İnsanlığı kurtarmak için ATAMIZIN Evrensel Beyannamesi olan

 

           “YURTTA SULH CİHANDA SULH” 

             

      Sözünü Teoriden , Pratiğe Geçirerek Medeni Beşeriyeti Sıkıntılardan Kurtarmak , vede  Eksiksiz bir şekilde AÇIKLAYARAK , Tüm Dünya da  Barış , Refah ve Huzuru  Sağlamaktır.!. Bunu Başarmanın Tek Yoluda    >VAKİT Kaybetmeden Hukuk Dışı bir Şekilde 22 Yıldır > GİZLENEN VASİYETİNİ <  AÇIKLAMAKTIR.!.

 

                         > ACİL olarak >BURADA EN BÜYÜK GÖREV  BAŞTA ;

                                                          

                                              Başbakan

                              Sn.Recep Tayyip Erdoğan Bey

                                                      ve

                                        T.B.M.Meclisinde

                       Grubu Bulunan  Tüm Siyasi Partilerin

     

                                 (AKP-CHP-MHP-BDP)

               Genel Başkanları ve Tüm Milletvekillerinin Hep Beraberce

                Yüce İnsan ATATÜRK'ün Ölümünden 50 Yıl sonra                10.KASIM.1988 Yılında Açıklanması gereken  Hukuk Dışı bir şekilde 22 yıldır Gizlenen Vasiyetinin üzerine > Konulan KANUN DIŞI > Gizliliğin > Kaldırılması < için  T.B.M.M' sine YASA TASARI vererek Bu konuda Yasal Kanun  Çıkartması ve Meclisin Onayına Sunarak  ,

 T.C.

  • 11.CUMHURBAŞKANI
  • Sn.Abdullah GÜL Beye

> İVEDİ<  OLARAK İMZALATARAK

BU KANUNU ÇIKARTMALARI GEREKMEKTEDİR!

 

Yukarıda Belirttiğimiz Yazılarımızın

ÖNEMİ !

HUKUK DIŞI ORTAMLARDA KONULAN

GİZLİLİKLER KALDIRILDIĞINDA

VE

22 YILDIR GİZLENEN VASİYET

AÇIKLANDIĞINDA ANLAŞILACAKTIR.!.        SAYGILARIMIZLA.!.

ARTIK .!.

BAŞTA TÜRKİYEDE VE DÜNYADA

HİÇ BİR ŞEY GİZLİ KALMAYACAK.!.

www.ataturkunvasiyetnamesi.com

www.ataturkungizlivasiyeti.com

 www.ataturkungizlenenvasiyeti.com 

 www.ataturkunverasetivevasiyeti.com 

   MERİÇ TUMLUER(T.İ.E) 

> 19.MAYIS.2010 < > Tarihinden Evvel <

Tüm TÜRKİYE ve DÜNYA KAMUOYUNA AÇIKLANMASINI SAĞLAMALARI  Gerekmektedir.!. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ  KURAN TÜRKİYE HALKINA  > TÜRK MİLLETİ < DENİR.!.

NE  MUTLU  TÜRKÜM  DİYENE ! 

BAŞKOMUTAN  MAREŞAL GAZİ -ŞEHİT

( BENİ TÜRK HEKİMLERİNE EMANET EDİNİZ.!.) 

   MUSTAFA  KEMAL ATATÜRK 

 

 
   
Okunma Sayısı:2 14-07-2009

Yazdır

Arkadana Yolla
Geri